Инфективни заболувања


Инфективни заболувања  • Chlamydia trachomatis IgA, IgM, IgG
  • Toxoplasma gondii IgM, IgG
  • CMV IgM, IgG
  • Хепатити (Anti HAV-IgM/IgG, Anti HBs, HBsAg, Anti HBc-IgM, Anti HBe, HBeAg, Anti HCV)
  • Anti-HIV
  • Helicobacter Pylori- IgA/IgG
  • Ureoplazma/Mycoplasma