Миоглобин


Клиничко значење:

Протеин кој е главен носител на кислородот во мускулите, претежно во мазните мускулни влакна. Претставува маркер за мускулни повреди и рана детекција на AMI, со оглед дека достигнува пик во 1-4h на нападот.