Персонал

Персонал и Професинален тим

Амбуланта

Лабораторија

       Со цел да постигнеме максимално ефикасна, брза и прецизна информација, имаме креирано професионален тим со повеќегодишно искуство во медицината. Нашиот тим е обучен за работа со најсофиситицираните лабораториски апарати со највисок стандард и прецизност во анализите.

*        Др.Мр.Билјана Поп-Антоска

         спец.по    семејна медицина         

         075-379-690

*        Мр.фарм.Наташа Николоска-Готовуша   

         спец.по мед.биохемија 078-401-120

*        вмш.Елена Раеска, мед.сестра

         070-959-450

 

*        МС.Елизабета Јорданоска, мед.сестра

          076-591-423

*        Биох.Татјана Темелкоска,

         дипл.биолог-биохемичар 075-260-400

*        вмш.Снежана Ѓорѓиоска,

         аналитичар лаборант 075-326-438

*        вмш.Аница Самарџиока-Костадиноска,

         аналитичар лаборант 075-307-533

*        вмш.Анета Котеска,

         аналитичар лаборант 078-416-933

*        Др.Мр.Гордана Ѓорѓиеска -Здравеска 

         спец.по семејна медицина 

         075-597-409

ПЗУ 95 - Медика тел. 048-429-866

**    вмш.Горан Готовуша,

     Директор  078-353-086