AНАЛИЗИ ВО ФЕЦЕС


 AНАЛИЗИ ВО ФЕЦЕС


Helicobacter pylori Antigen

Клиничко значење:

Значењето е опишано во категорија Имунохемија, подкатегорија Имунолошки статус и специфични протеини.

Окултно крварење

Клиничко значење:

Тестирање на столица (фецес) на окултно крварење е многу важно во превенција на карцином на дебелото црево. Овој тест покажува крварење од дигестивниот тракт, што не е видливо со голо око. Примероци од индивидуи кои имаат активни хемороиди и жени во менструален циклус не треба да се испитувааат.