PREVECAL - Надворешна контрола за 2019 година

< движете го лизгачот на долу

 • ПРЕВЕКАЛ e надворешна контрола ,која се базира на реални параметри Како што се :
 • Број примероци кои се  контролирани.
 • Просечен добиен резултат,
 •  Стандардноодстапување
 •  Просечна грешка
 •  Добиениот резултат и
 •  Биолоша вариација на         примероците

 • Општи карактеристики
 • Времетраење: 12 месеци (од јануари до декември)
 • Евалуација се извршува 12 пати
  Периодичност: 1 месечно
  Контролирани нивоа: 3
  Лабораториска идентификација: лабораториски код (анонимен)
 • Единици: секоја лабораторија може да ги испраќа своите податоци и да ги прима информациите во своите единици.
 • Краен рок: ден 15-ти на секој месец (исклучок: јануари е краен рок 31 ден).
  Извештаи: месечни (12 извештаи) и финален извештај.
 • Достапни јазици: шпански, француски, англиски, португалски и италијански.